Mbledhje vjetore e kryesisë së Shoqatës “Përshevca” në Zvicër

0
27

Përshëndetjet për të gjithë.

Më datë 18.05.2023 në Visp kryesia e shoqatës mbajti mbledhjen vjetore të radhës. U diskutua për shumë gjëra dhe njëkohësishte u derguan edhe fletëpagesat për vitin që vijon.

Për shkaqe objektive dhe angazhime personale e patëm të nevojshme për një reorganizim të kryesisë. Nga detyra e arkatarit lirohet Armend Alimi dhe deri në zgjedhjet e ardhshme ushtrues detyre do të jetë Isa Ismaili. Poashtu kryetari i deritanishëm Alil Alili kërkoi që të lirohet nga detyra si kryetar shoqatës dhe përkohësisht pozicionin e tij do ta mer Bujar Imeri poashtu deri ne zgjedhjet e ardhshme kur do votohet per kryesinë e re. Pozitën e nenkryetarit që udhëhiqej nga Bujari në të ardhmen do e ushtron Besim Esati. Armendi dhe Alili nuk do të largohet nga kryesia përnjëherësh por do ti shoqërojnë dhe këshillojnë në udhëheqje Bujarin dhe Isen deri në fund të vitit. Suksese !

Tema e diskutimit poashtu ishte kërkesa e pranuar nga Shoqata në Pershefcë për parkun e femijëve te shtëpia e Qazim Musafit dhe u mor vendimi që t’i përgjigjemi pozitivisht kësaj kërkese me një shumë të caktuar nga fondi i shoqatës.

Për informata plotësuese mund ti drejtoheni kryesisë.

Ngeleni të përshëndetur deri në informatën e radhës.

 

Me respekt,

Kryesia e shoqatës