Argjend Lika zgjithet kryetar i Shoqatës Humanitare Tuhini në Zvicër

0
39

Të nderuar bashkëatëdhetar
Sotë në objektin e Xhamisë së Regensdorfit u mbajtë mbëledhja e përgjithëshme ku u dha llogari per punën tonë .
Gjithashtu për dy vitet e ardhëshme u zgjodhë kryesia e re.

Kryetar Argjend Lika
Sekretar Florim Jusufi
Arkëtar Ylber Osmani
Anëtar Hamit Halimi
Anëtar Xiku Zulfi Ahmedi

Faleminderojm Kryesin e vjetër për punën dhe projektet qe realizuan gjithashtu dhe juve Anëtar dhe Shponsor të Shoqata Humanitare Tuhini.