Shoqata Përshevca Zvicër uron muajin e shenjtë të Ramazanit

0
32

Në këtë muaj zbriti Kurani, që është udhërrëfyes

për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues i të vërtetës nga gënjeshtra, kush nga ju arrin këtë muaj, le ta agjëroj ”. (El-Bekare, 185)

Mëshira hyjnore e Allahut ju ndriçoftë shpirtin gjatë këtij muaji si dhe të gjitha lutjet tuaja të marrin përgjigje gjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit!