Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale

0
58

Zoran Arsov-Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale

E-mail: zoran@minisel.gov.mk

Tel. 070 400 080