U mbajt Kuvendi i Tretë i “Shkollës Shqipe” – Zvicër

0
31

Në datë 22 Janar 2023 u mbajt në Bernë, Kuvendi i Tretë i “Shkollës Shqipe” Zvicër. Në këtë takim të rëndësishëm u analizua puna e bërë gjatë vitit të kaluar, u evidentuan rezultatet e arritura dhe identifikuan sfidat me të cilat janë ndeshur mësimdhënësit e gjuhës shqipe që veprojnë në kuadër të “Shkollës Shqipe”, si dhe u përcaktuan objektivat për vitin 2023. Kuvendi zgjodhi edhe organet e reja drejtuese të “Shkollës Shqipe”.

Kuvendi filloi me një raport të detajuar nga ana e koordinatorit të “Shkollës shqipe” Zvicër Vaxhid Sejdiut, i cili shfletoi faqe pune gjatë vitit 2022; hapjen e pikave shkollore, organizimin dhe masivizimin e shkollës shqipe, sensibilizimin e prindërve shqiptarë në mbarë Zvicrën, zgjerimin e pikave shkollore në 17 kantone të Zvicrës, takimet me prindërit dhe organizimin e këshillave prindëror, angazhimin dhe përfshirjen e sa më shumë mësuesve në orët mësimore, si dhe rreth organizimit të organeve drejtuese të “Shkollës Shqipe”. Një vëmendje e veçantë iu kushtua edhe organizimit të aktiviteteve të lira: si konkursit të diturisë,  turneut të futbollit, manifestimeve shkollore kushtuar festave kombëtare 28 Nëntorit, 17 shkurtit, 7 e 8 Marsit, pjesëmarrjes së nxënësve në aktivitetet kulturore në promovimin e veprave letrare etj.

Fjala e koordinatorit u përmbyll me kalendarin vjetor, apo me parashikimet për vitin 2023, ku qëllim kryesor është zgjerimi i “Shkollës shqipe” në mbarë Zvicrën si dhe përfshirjen e sa më shumë nxënësve në orët mësimore të gjuhës shqipe. Të nderuar pjesëmarrës, ëndrra vazhdon,  që të kemi sa më shumë pika shkollore, sa më shumë nxënës të jenë pjesë e orëve mësimore në gjuhën amtare si dhe të kemi sa më shumë mësues në mesin tonë tha ndër të tjerash koordinatori Vaxhid Sejdiu.

Dhe në fund u zgjodhën organet drejtuese në krye me koordinatorin dr. Vaxhid Sejdiun, dhe nënkryetaret Anita Duriçin, Lumnije Klinaku – Nezirin dhe Dr. Leonora Zoton, Iba Bulica arkëtare, kurse Minire Azemi, Boralda Kuçi, Nazmije Murati – Kamberi,  Albulena Jusufi, Isuf Ismaili, Sejdi Rexhepi Teuta Myrtaj, Nora Macula, Alma Mico, Murtez Elezaj, Albana Kaba, Anila Muçaj, Besim Laci dhe Lazim Bakia, u zgjodhën anëtarë të Kryesisë.

Edhe njëherë mësuesit e “Shkollës Shqipe” në Zvicër dëshmuan gatishmërinë e tyre për t`i shërbyer sa më mirë organizimit të shkollave shqipe si dhe për të qenë sa më afër fëmijëve të mërgimtarëve shqiptarë, të cilët kanë aq shumë nevojë për gjuhën amtare.

“Shkolla shqipe” Zvicër