SHPALLJA E AKTIVITETEVE VERORE TË AGJENCISË PËR VITIN 2023

0
50

Të nderuar mërgimtarë,

Agjencia për Emigracion, me kërkesën tuaj, që në vitin 2022 i shpall aktitvitetet të saja verore për vitin 2023:

  1.  Festivali Poetik, që do të mbahet më dt. 25-27.05.2023
  2.  Kolonia Artistike, që do të mbahet më dt. 12-17.06.2023
  3.  Festivali Folklorik, që do të mbahet më dt. 16 – 20.07.2023
  4.  Shkolla verore për mësimin e gjuhës shqipe, që do të mbahet më dt. 26-01.08.2023
  5.  Kampi Sportiv, që do të mbahet më dt. 03-09.08.2023
  6.  Bilbili i Artë- në fund të tetorit ose në fillim të nëntorit

Për informata më të hollësishme për Aktivitetet verore do të njoftojmë pasi që t’i kemi edhe ne.

Me respekt,

Agjencia për Emigracion