Në Stamboll, hapet ekspozita e piktorit Bedi Ibrahimi me titull “Ditari im“

0
38

Në Qendrën Kulturore dhe Informative të Maqedonisë së Veriut në Stamboll të Turqisë është hapur ekspozita e Bedi Ibrahimi me titull “Ditari im”. Krijimtaria e Bedi Ibrahimit në dekadat e kaluara që dëshmon për krijimet mbresëlënëse, ku është pjesëmarrës me ideja dhe motive bazë për konceptin dhe preokupimet e tij dhe shkrimin personal artistik. Ai krijoi në disiplina të ndryshme mediatike dhe artit shprehëse (vizatim, kolazh, skulpturë, piktura-objektesh, viedeo, instalime).

Kjo ekspozitë përbëhet nga disa tërësi tematike (zogjtë, foleja, porta..) të pranishme në krijimtarinë e Bedi Ibrahimit, marrëdhënie e ndrësjellë e të cilëve e përbëjnë bashkimin e mikrorrëfimeve, që krijojnë një tërësi të re estetike-konceptuale-makrorrëfimin me emërtues të përbashkët të emrëuar nga autori-“Ditari im”