Në Zvicër u Themelua Lidhja e Diasporës së Bashkuar Kërçovare

0
37

Në Hohdorf të Zvicrës më date 25.06.2022 me pjesmarjen e delegatëve nga gjith Europa u themelua Lidhja e Diasporës së Bashkuar Kërçovare.

Pas dikutimeve shtjellimeve të ideve dhe aktiviteteve të ndryshme në Europë nga Shoqatat dhe Organizatat u vendos të formohet një kryesi përbashkët.

Kjo është kryesia që u zgjodh:

Kryetarë: Milaim Zyberi

Nënkryetar: Bukurim Xhaferri dhe Xhevahir Ramadani

Sekretär: Resul Mehmeti

Arkatar: Blerim Sadiku

Antarë: Ilmi Asani, Shaziman Balazhi, Sami Shabani, Qelebi Abdiu, Shpëtim Spahiu, Kasum Seferi dhe Lulzim Abdiu.