Përfundoi kolonia artistike e organizuar nga Agjencia për Emigracion

0
221

 

Sot në hapësirat e Agjencisë së Emigracionit kanë arritur pikturat nga “Kolonia artistike”, e cila u mbajt në periudhën prej më datës 11 deri në 17-të korrik, në Krushevë. Në koloninë artistike të këtij viti morën pjesë 11 artistë nga Republika e Maqedonisë së Veriut të cilët jetojnë jashtë vendit. Drejtori i Agjencisë për Emigracion, z. Sllobodan Blliznakovski dhe të gjithë të punësuarit i falenderojnë të gjithë pjesëmarrësit për realizimin e këtyre veprave të mrekullueshme, me shpresë që bashkëpunimi do të vazhdojë edhe në vitet e tjera.