Pjesëmarrësit e kolonisë artistike në vizitë të kryetarit të Komunës së Krushevës, z. Tome Hristoski

0
179

Pjesëmarrësit mërgimtarë të kolonisë artistike në organizim të Agjencisë së Emigracionit, i cili mbahet në Krushevë, sot ishin për vizitë në Komunën e Krushevës, ku mbajtën takim me kryetarin Tome Hristoski.

Në këtë takim, kryetari i Komunës së Krushevës ishte informuar për mbajtjen e kolonisë artistike si projekt i Agjencisë së Emigracionit. Z. Hristoski, tha se projektet këtilla janë me rëndësi të madhe për promovimin e Krushevës dhe për mbajtjen e lidhjeve në mes mërgimtarëve dhe vendlindjes.

Piktorët konstatuan se bukuritë dhe autencitetit i Krushevës, meriton më shumë në promovimin dhe se përmes projekteve dhe përpunimin dhe shitjen e artizanateve dhe souvenir me rëndësi të madhe për secilin që do të viziton qytetin dhe do të dëshirojë që të mbajn përkujtim që kanë vizituar vendin.

Takim u mbajt në një atmosferë të këndëshme, ndërsa mediat lokale do të përcjellin lajmin për të njëjtin. Piktorët artistike dhe përfaqësusja nga Agjencia e Emigracionit, znj. Dora Angellova, udhëheqësje e njësisë për kulturë, falenderojë për pranimi përzemërsishtë dhe bashkëpunim.