Parku në Gazi Babë u pasurua me përmbajtje të reja për rekreacion dhe qëndrim të këndshëm për vizitorët

0
40

Ekipet e NP “Parqe dhe Gjelbërim”, me urdhër të Qytetit të Shkupit, këto ditë vendosën elemente të reja parku prej druri në disa lokacione në Parkun Natyror “Gazi Baba”.

Në park u vendosën dy belvederë të rinj dhe janë ndërtuar dy elemente të mëdha rekreative, një element i vogël rekreativ, si dhe një shtëpizë prej druri për fëmijë dhe pesë komplete me tavolina dhe stola.

Тë rregulluara në disa lokacione përgjatë gjelbërimit në park, elementet e reja me pamjen dhe dedikimin e tyre pasurojnë përmbajtjen e parkut të rregulluar, i cili është një vend i vërtetë për relaksim dhe qëndrim të këndshëm në natyrë për vizitorët e të gjitha gjeneratave, si dhe për argëtim dhe lojëra për vizitorët më të rinj.

Në park është rregulluar një park i ri për kafshët shtëpiake me rekuizita të përshtatshme dhe ofron mundësi të shkëlqyera për rekreacionin e tyre.

Qyteti i Shkupit vazhdon edhe në periudhën e ardhshme në bashkëpunim me NP “Parqe dhe Gjelbërim” do të punojë në rregullimin dhe pasurimin e parqeve të qytetit me përmbajtje dhe elemente të reja parku, në mënyrë që të mundësohen kushte optimale për rekreacion dhe relaksim të vizitorëve.