Тë nderuar

0
36

Тë nderuar,
Në pajtim me kompentencat për ndihmesën e zhvillimit kulturor të mërgimtarëve, përmes përfshirjes në Programin e Mbrëmjeve Strugane të Poezisë, Agjencia për Emigracion për çdo vit e ndan çmimin “Stojan Hristov” për poetët e mërgimtarë.

Për këtë qëllim, Ju lutemi të njoftoni antarët e Organizatave tuaja, të cilët merren me shkrime të veprave letrare dhe që kanë librat të botuara, përmbledhjet me poezi të paraqiten në Agjencinë për Emigracion. Me librat që do të konkuroni për pjesëmarrje nga ana e jurisë profesionale do të bëhet vlerësimi pranë Mbrëmjesë Strugane të Poezisë, ndërsa për pagesën e shpërblimit me para do të ndan Agjencia për Emigracion. Në pajtim me Vendimin e Komisionit për vlerësim nga juria, Çmimi “Stojan Hristov” ndahet për librat e publikuara në mes dy edicioneve të Mbrëmjesë Strugane të Poezisë.

Poetët e interesuar, do të duhet që veprat e tyre t’i dërgojnë në Agjencinë për Emigracion, deri më datën 1 korrik 2022 dhe atë:
në formë elektronike: info@minisel.gov.mk
dhe librin e botuar duhet të dorëzoni në adresën vijuese:

Agjencia për Emigracion
Rr. “Maqedonia” nr.19
Shkup