Mësimi i gjuhës shqipe në largësi

0
226

Të nderuar,

Prej kësaj jave  do të fillon zyrtarisht mësimi i gjuhës shqipe në largësi, i cili do të udhëheqet nga Shkolla për gjuhë të huaja Logos Plus.

Orët mësimore në gjuhën shqipe do të mbahet sipas orarit si vijon:

E-premte (1 orë me 45 minuta, duke filluar në orën 18:00,  sipas llogaritjes kohore në Maqedoninë e Veriut-nivelit fillestar-shkrim-lexim)

E -premte (1 orë me 45 minuta, duke filluar në orën 19:00, sipas llogaritjes kohore në Maqedoninë e Veriut-niveli përparimtar-ushtrime për komunikim)

Vërejtje: të gjithë nxënësit e paraqitur mund të marrin pjesë në të gjithë orët:

Orët mësimore do të mbahet në platformën GOOGLE MEET e linkut vijim, i cili është i vlefshëm për orët е ditës së premte:

https://meet.google.com/hpo-xyrt-tkm

Ju mirëpresim çdo të mire!