Njoftim nga Shoqata shqiptare Nerashti- Danimark

0
176
Ftohen të gjith antarët e Shoqatës Kulturore Shqiptare Nerashti, që me datë 12/03/2022 me fillim në ora 19:00, të marin pjesë në mbledhjen gjenerale që do të mbahet në lokalet e shoqatës.
Rendi i ditës është si vijon:
* Zgjedhja e një procesverbalisti dhe një mbajtës rendi gjat mbledhjes.
* Llogaria dhe aktivitetet përgjat vitit 2021!
* Ekonomia e shoqatës!
* Zgjedhje e kryesis!
Të ndryshme
Në rast se dikush nga antarët ka ndonjë tem shtesë për diskutim, duhet që ta paraqes tek kryesia një javë përpara datës së mbledhjes.
Me respekt
Kryesia e shoqatës kulturore shqiptare Nerashti