Tërësisht rikonstruohet SHFK “Vëllezërit Milladinov” në Strugë

0
37
Të dallueshëm për bashkëjetesën që mbretëron në qytet, pas shumë vitesh janë krijuar kushtet që mësimdhënia në Shkollën Fillore Komunale “Vëllezërit Miladinov” të zhvillohet në ndërrime etnikisht të përziera.
Me këtë iniciativë, kryetari Ramis Merko dëshmoi edhe një herë se po punon për forcimin dhe përmirësimin e marrëdhnieve ndëretnike në qytet, veçanërisht në shkolla, të cilat nuk duhet të ndahen etnikisht, të polarizohen dhe të segregohen.