Hapje e ekspozitës “Certifikatë për kafe” Bashkim Mexhitit në Stacionin e vogël

0
56

Në qendrën multimediale “Stacioni i vogël” do të hapet ekspozita e pavarur e artistit dhe profesorit të rregult në Fakultetin për arte figurative pranë Univerzitetit shtetëror të Tetovës, Bashkim Mexhiti.