Takimet në Kralevë

0
18

Me ftesë të Shoqatës së qytetarëve të pakicës kombëtare maqedonase “Kiril Pejçinoviq” në Kralevë. Drejtori i Agjencisë për Emigracion, Sllobodan Blliznakovski, realizoi vizita dhe takime të organizuar me:

Kryetarin e Komunës së Kralevës z. Predrag Terziq

Drejtorin e Biliotekës së Qytetit, z. Misha Millosavleviq

Drejtoreshën e SHF. “Vuk Karaxhiq” znj. Milena Brkoviq

Udhëheqësen e administratës së shkollës z. Bojana Marinoviq

Në hapësirat e komunës së Kralevsë u bisedua me pjesëmarrjesit e delegacionit nga Agjencisë së Emigracionit dhe udhëheqësinë e  Organizatës “Kirl Pejçinoviq” për këto pika të rendit  ditës dhe ato :

1. Nënshkrimi i marrëveshjes së re për shfrytëzimin e hapësirave komunale, për selinë e Organizatës “Kiril Pejçinoviq” në Kralevë.

2. Mundësitë e konkurimit dhe fitimit të projekteve në lidhje me konkurset e publikuara.

3. Në kuadër të Bibliotekës së Qytetit të Kralevës të ndahet hapësira për librat në gjuhën maqedonase, ndërsa Agjencioni për Emigracion do të pasurojë fondin e bibliotekës.

4. Të formohet paralele në gjuhën maqedonase, e cila do të jetë në kuadër të SH F. “Vuk Karaxhiq”, si shkollа е ditës së shtunë e cila do të vlerësohet dhe pranohet në deftesë.

Kryetari Terziq, i përshëndeti delegacionin e Agjencisë së Emigracionit dhe theksoi se maqedonasit në Kralevë dhe rrethinë kanë mbështetje të madhe nga ana e Komunës dhe Objekti i cili gjendet për momentin selia e Organizatës që në të ardhmen planifikojmë të rikunstruojmë në Qendrën Kulturore, me çka do të arrijmë të zgjedhim hapësirat të reja, ndërsa deri atëherë është mundësuar Organizatës “Kiril Pejçinoviq”, që t’i shfrytëzojë hapësirën pa pagesë.

-Bashkëpuntorët e Kryetarit të Komunës së Kralevës, në lidhje me mungesën katëvjeçare të Organizatës Kiril Pejçinoviq, si fitues të konkurseve të publikuara për finansim të projekte, informuan se në konkursin e publikuar në vijim do të keni reakcion në kohë të duhur dhe do të informoheni për mënyrën dhe kushtet e aplikimit.

-Sa i përket hapjes së paraleles në gjuhën maqedonase në shkollën “Vuk Karaxhiq”, drejtoresha Brkoviq, infromojë që në anketën e fundit të zbatuar u paraqiten vetëm 5 nxënës për ndjekjen e mësimit në gjuhën maqedonase, dhe në pajtim me udhëzimet profesionale për të formuar grup, nevojiten më së paku 15 nxënës.

Marija Prodoviqi, kryetarja e Organizatës Kiril Pejçinoviq informoi se nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të R. e Serbisë, është lejuar që të zbatohet lista anketues të reja deri më 15 tetor 2021.

Drejtoresha Brkoviq njoftoi se nëse mblidhen nxënës me një numër më të theksuar, që do të jetë e nevojshme  për formimin e grupit në shkollë, me mësimin mund të fillojnë në vitin e ardhshëm shkollor, për shkak se tani është shumë vonë. Kryetarja Marija Prodanoviq, i qëndron kërkesës për mësim që të fillojnë menjëher pas afatit të dhënë për anketën nga anae MASH-it, 15 tetor 2021.

Kryetari Terziq dha propozim që njëherit të shikohet lista me numër të nevojshëm dhe më vonë do të shqyrtohet pjesa organizuese për realizimin e mësimit.

Drejtori i Bibliotekës z. Misha Millosavleviq informoi se tani më është filluar bashkëpunimi me bibliotekën e qytetit dhe presim që të pasurojnë fondin e bibliotekës. Në mes tjerash, drejtori Millosllavleviq i ofrojë hapësirat e bibliotekës që të përdoren për çfardo lloj aktiviteti kulturor të Organizatës, si puntori, promovime, projektime filmash dhe të tjera.

Drejtori Blliznakovski, i falenderojë të pranishmit nga institucionet të cilët janë kompetent që t’i zgjedhin nevojat dhe problemet e organizatave maqedonase në kuadër të Republikës së Serbisë dhe tha se dhe përshirje më e drejtpërdrejtë të Këshillit Komëbëtar të MKM për R. e Serbisë në bisedimet me institucionet përkatëse, do të mund ti zgjedhin çështjet të rëndësishme.

Pas takimeve zyrtare, drejtori Blliznakovski vizitoi selinë e Organizatës “Kiril Pejçomoviq”, ku u informuar për planet e deri tanishme dhe të ardhshme të Organizatës nga antarët e Këshillit Drejtues dhe udhëheqësia. Agjencia për Emigracion i dhuroi mësuese Mirjana Biqani  matriale promovuese dhe tekste për fillimin e mësimit të gjuhës maqedonase në Kralevë.