Mbaruan punimet për bekatonizimin e rrugicës në vendbanimin Pallçisht të Poshtëm

0
110

Vazhdojnë punimet e programës infrastrukturore në Komunën e Bogovinës.

Kësaj here është ndërtuar rrugë në vendbanimin Pallçisht të Poshtëm, kofinancim me disa qytetarë të këtij vendbanimi.

Kryetari i Komunës, Albon Xhemaili ishte në këtë vendbanim për të inspektuar përfundimin e punimeve në ndërtimin e kësaj rruge.

Infrastruktura prioritet në Komunën e Bogovinës.