Vizita e selisë së shoqatës kulturore maqedonase “Braqa Milladinovci” në Osijek

0
24

Më 2 tetor 2021, drejtori i Agjencisë së Emigracionit në shoqërim të bashkëpunëtorëve Biljana Kostova dhe Zoran Arsov, e vizituan selinë e SHKM “Braqa Milladinovci” në Osijek. Kryetari i shoqatës Boris Trajanovski, në emër të gjithë anëtarëve u falenderua për vizitën dhe për pranimin e ftesës, që delegacioni nga Agjencia për Emigracion të marrë pjesë në ngjarjen e “Shënimit të pesëvjetorit nga themelimi i këndit kulturor maqedonas” në kuadër të Bibliotekës së Qytetit në Osijek. 

 Drejtori i përshëndeti anëtarët e shoqatës dhe u tha se është i mahnitur nga organizimi dhe nga aktivitete që i realizoni në ruajtjen dhe zhvillimin e identitetit, gjuhës, kulturës maqedonase. Për këtë qëllim, iu dhuroi mirënjohje dhe matriale promovuese për pasurimin e hapësirave të selisë me suvenire dhe simbole maqedonase. Znj. Jagoda Cvetiçanin informoi për themelimin e shoqatës në kuadër të Komunitetit të maqedonasve në Republikën e Kroacisë, si dhe angazhimin për hapjen e klasës për mësimin  e gjuhës maqedonase në shkollat fillore dhe të mesme në Osijek.

Mes tjerash, znj. Cvetiçani informoi se katedra e gjuhës maqedonase në kuadër të Fakultetit Filozofike në Osijek është shkelë të drejtat disa vite dhe se kërkon mbështetje logjistike edhe nga Agjencia për Emigracion që në bashkëpunim me Universitetin Kirili dhe Metodij në Shkup, ku nëpërmjet Fakultetit Filozofike në kuadër të universitetit, që të rifillon përsëri katedra e gjuhës maqedonase.

Drejtori me kënaqësi e pranoj kërkesën dhe në një të ardhme më të afërt do të qasemi të njejtës në kuadër të kompetencave.

Të gjithë anëtarët e delegacionit morrën mirënjohje nga ana e Shoqatës SHMK “Braqa Milladinovci”, Osijek, për mbështetjen e 27 ditëve të kulturës maqedonase në Osijek.