Vizita e Komunës së Osjekut

0
51

Pas marrëveshjes paraparake për takimin nga ana e udhëheqësisë së SHMK “Braqa Milladinovci” nga Osjeku, drejtori i Agjencisë për Emigracion, Sllobodan Blliznakovski, udhëheqësja e Sektorit, Billjana Kostova dhe këshilltari Zoran Arsov, u priten nga ana e Zëvendës kryetari i Komunës së Osjekut, z. Dragan Vuin. Në takim, z. Vuin i përshëndeti përzemërsisht të pranishmit dhe i informojë për mënyrën në të cilën Komuna i mbështet organizatat e pakicave kombëtare në kuadër të vlerave multietnike dhe demokratike të cilët i zhvillon Republika e Kroacisë si vende e Unionit Evropian.

Gjithashtu, theksoi se jam i kënaqur nga bashkëpunimin e deritanishëm me anëtarët e Shoqatës Braqa Milladinovci nga Osjeku, si maqedonasit të cilët me dashuri, vlera, konstruktivitet, integrues dhe qytetarë të afër sipas natyrës në Republikën e Kroacisë. Kryetari informoi me informatat të përgjithshme për komunën e Osjekut, zhvillimin, rinovimin e infrastrukturës, ristaurimin e objekteve që janë pjesë e trashigimisë kulturore, ndërtimin e stadiumit, akua parqe, ura dhe projekte tjera në vazhdim.

Znj. Jagoda Trenevska Cvetiçani, si një nga themeluesit organizues të komunitetit maqedonas dhe mësimit të gjuhës maqedonase në Osjek, e informoj kryetarin se në Komunën e Osjekut, Maqedonasit nuk kanë Këshill të pakicave kombëtare maqedonase në qytetin e Osjekut dhe për momentin ajo është vetë përfaqësuese e pakicës kombëtare maqedonase në qytetin e Osjekut. Themelimin e Këshillit në varet nga numri i të deklaruarëve maqedonas dhe shpresoj që në të ardhmen do të ketë numër të mjaftueshëm të deklaruar për të plotësuar kriteriumin.

Selia e këshillave dhe përfaqësuesve të pakicave janë të vendosur në një objekt ku janë të shkruara në tabela me shënime për të gjithë pakicat tjera të cilët jetojnë në Osjek, përveç tabelës për përfaqësuesit e pakicës kombëtare maqedonase. Kërkesa e znj. Cvetiçanin drejtuar z. Vuin ishte që të vendoset tabel në ndërtesë, si komunitet maqedonas i barabartë me të gjitha pakicat tjera.

Zëvendës kryetari i Komunës Vuin tha se me kënaqësi dhe iniciativë të përbashkët do të angazhohemi që këtë kërkesë ta realizohet.

Drejtori Blliznakovski u falenderua për pritjen profesionale, kujdesin dhe kohën që zëvendës kryetari i kushtoj delegacionit të Agjencisë së Emigracionit dhe përkrahjen e përhershme që Komuna e jep për komunitetin maqedonas në të gjitha fushat.

Në shenjë falenderimi drejtori Blliznakovski i dhuroi suvenire autentike maqedonase, daulla dhe veshje popullore të argjendta të punuara filigrani.

Pas takimit dhe me iniciativë të Zëvendës kryetarit  Vuin, të gjithë pjesëmarrësit bëmë një shëtitje në qendër të qytetit të Osjeku, ku u prezentuar projekte e realizuara dhe projektet të ardhshme në realizim të komunës.