Nënshkruhet Memorandum për bashkëpunim në mes Agjencisë së Emigracionit dhe Institucionit nacional-Biblioteka “Goce Dellçev” nga Shtipi, auditori shkencor do të ketë mundësinë nga afër që të njihen me çështjen e mërgatës

0
98
Nënshkruhet Memorandum për bashkëpunim në mes Agjencisë së Emigracionit dhe Institucionit nacional-Biblioteka “Goce Dellçev” nga Shtipi, auditori shkencor do të ketë mundësinë nga afër që të njihen me çështjen e mërgatës Drejtori i Agjencisë për Emigracion Sllobodan Blliznakovski dhe drejtori i Institucionit nacional-Biblioteka “Goce Dellçev” Shtip, Zoran Kostovski, nënshkruan Memorandum për bashkëpunim i jep libra Bibliotekës “Goce Dellçev” Shtip.
Qëllimi i këtij takimi është që librat nga fondi i bibliotekës së Agjencisë për Emigracion të kenë qasje më të gjërë në audiciencën shkencore, me të vetmin qëllim që të kenë mundësi lexuesit nga afër të njoftohen me temat dhe përmbajtjet që kanë të bëjnë me çëshjet e mërgatës.
Një pjesë e librave janë të shkruara nga mërgimtarët tanë të cilët jetojnë dhe veprojnë jashtë vendit dhe të cilët përmes fjalës së shkruar e kultivojnë traditat, ruajnë gjuhën maqedonase dhe e përcjellin te gjeneratat e ardhshme.
Të dy institucionet edhe në të ardhmen do të vazhdojnë bashkëpunimin në nivel të ndihmesës së zhvillimit kulturor të mërgimtarëve, kujdesin për veprat dhe krijimtaritë e tyre si dhe në informimin dhe qasjen në opinionin maqedonas dhe me mënyrën e ruajtjes së identitetit jashtë vendit.