Poezi të shpirtit

0
29

Performancë artistike letrare nga Enris Qinami

Performim i 12 poezive të përzgjedhura nga Naim Frasheri

Përkthyer në frëngjisht nga Enris Qinami

(muzikolog, artist tradicional)

ARABATI BABA TEQE

TETOVË 

13.07.2021

ORA: 20:30