Në bashkëpunim me BFI- SHKUP

0
41

Prej dates 13/04/ 2021 deri më 11/05/2021 NË BASHKËPUNIM ME BFI-SHKUP

-Të nderuar qytetarë, solidariteti dhe bashkëpunimi në këtë muaj të dalluar nuk ka munguar. Në këtë rast, Myftinia Dibës në bashkëveprim me shoqatën humanitare në kuadër të BFI-së, shoqata humanitare HILAL, realizuam shpërndarjen e 230 kuti solidariteti qytetarëve në nevojë.

-I lutemi të madhit Zot që varfëria të qëndrojë larg dyerve të familjeve tona. I autorizuari për të gjitha veprimtarit humanitare për Ramazanin e vitit 2021 ka qenë imami i nderuar Cenka Mirzo. Lajme nga komuna e Dibrës