Во Квинбијан се одбележува Илинден

0
51

Честит Илинден! Придружете ни се во Црквата Свети Илија, Квинбијан од 0730-1400, додека го почитуваме македонското наследство и го прегрнуваме нашето единство во верата.