МКУД „Илинден“ од Сиднеј со прекрасен заеднички настап со други КУД од Австралија

0
71
Кога 4 групи се обединат како една за да испорачаат исклучителна ноќ на култура и тради
https://www.facebook.com/MKUDIlindenWesternSydney/posts/633483272149615