Студенти на универзитетот „Мелбурн“ со иницијатива за изучување на македонскиот јазик

0
10

Група студенти од мелбурншкиот универзитет побараа часови по македонски од “Македонското Учителско Здружение на Викторија”. Тие велат, поради разни причини ја пропуштиле можноста да го изучуваат својот мајчин јазик во основно училиште и во гимназија, но дека сега имаат огромна желба да надокнадат за изгубеното.

 

https://www.sbs.com.au/language/macedonian/mk/podcast-episode/celebrating-may-24-saints-cyril-and-methodius-slavonic-enlighteners-day/y6jchkm2l?fbclid=IwAR2BtKeXDQdvl_400Q5JOOPmY-V3DirlD22XGeFPIQTyvI0ImE54iZB0pSk