Во Загреб, во организација на МКД „Охридски Бисер“, започнува настава по македонски јазик за возрасни

0
11
ИЗВЕСТУВАЊЕ!
Во среда, на 31.05.2023 година во 17.30 часот, во организација на МКД „Охридски бисер“, во просториите на Друштвото на адреса: Масарикова 16/1, Загреб, започнува бесплатна работилница поМАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за возрасни. Водителка на работилницата е Роберта Петров. Услов за учество е членство во Друштвото.
Се повикуваат сите заинтересирани да дојдат на првиот час по македонски јазик! Сите сте добредојдени!
https://www.facebook.com/zajednica.makedonacaurh/posts/pfbid0RXHpFVWSt6ZhHfovjZtqkzFS9LAkh466wTNTNvSubAg93SMXk8z1ESoswNDN1ZkBl