МКД „Македонија“ од Сплит ги организира „32-те Денови на македонската култура – Свети Кирил и Методиј“

0
20

Покана: “32. Денови на македонската култура – Св. Кирил и Методиј” – Сплит

 

https://www.facebook.com/zajednica.makedonacaurh/posts/pfbid0AqzfF3sXN4KtCX1zNQ5zokk6XgLsikZDry5eXrQC3ngH2xswzkRWWn7vek6npZLBl