Нови изложби на уметницата Ирена Паскали

0
24
9 Рајна уметност Катеринхоф парк на скулптура
Отворање: Недела 5/7/2023
Завршување на QQTec галеријата во Хилден 07.05 2023 година
Отворање К41 во Келн Отворање 06.05 2023
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159792066838542&set=pcb.10159792082433542