SBS на македонски јазик ги претставува македонските везови

0
24

Ни ја одгатнува богатата симболика на македонските народни носии, и ни открива еден архаичен и навидум познат свет, што блеснува пред нас во сосема нов сјај и убавина.

 

https://www.sbs.com.au/language/macedonian/mk/podcast-episode/macedonian-embroidery/y8iq5wcv9?fbclid=IwAR0JBI2YSRlqXXXlEBYQzw6y_NV-b_a0M4DPN7HLYfATrHxQx_K6o7MvmLA