МКД „Вардар“ од Бањалука организира ликовна изложба

0
56

На 30.03.2023 година, во просториите на Сојузот на националните малцинства, КДМ Вардар организираше самостојна изложба на уметнички слики на нејзината членка Јелена Митровски, која изложи 28 слики, изработени со техника масло на платно. Изложбата ја отвори Претседателот  на КДМ Вардар Зоран Митровски. Критички
осврт на творештвото на Јелена Митровски презентираше др. Љубица Јањетовиќ.Имаше и коктел. На изложбата беа присутни и членови на други државјани
малцинство и претставници на градската управа и Министерството за образование.

https://www.facebook.com/Makedonci.RepublikaSrpska/posts/pfbid02NLhCWq3v4EHmaqNUYzZ6g3sNSoV3XQLqf1WTSbAH2d7yw31tr3pU7epZ6psS6coYl