Благодарност од Торонто за испратените книги до Литературно друштво „Браќа Миладиновци“

0
34

Почитувани,

Ви благодариме за пратката од четири пакети книги, донација од изадавачката куќа Матица Македонска,  кои со ваша помош денес пристигнаа во Торонто.

Овие книги ќе ја збогатат библиотеката на друштвото, како и библиотеките на црковните општини во Торонто и соседните градови. Членовите на литературното друштво “Браќа Миладиновци” ви благодарат на вашата соработка.

Со секое споделување на овие книги ќе посочуваме дека тие се добиени со вашата несебична помош.

Од име на Литературното Друштво “Браќа Миладиновци”,

Зоран Карапанчев