МПЦ во Удине избра нов Управен одбор

0
38

На 26.02.2023 година, беше избран нов Црковен одбор на МПЦО „Сите македонски Светители “ од Удине, регион Фриули-Венеција Јулија, Североисточна Италија, со мандат од две години.