МПЦ „Свети Димитрија“ од Флорида избра нова Црковна Управа

0
34

Благодариме на посветеноста на досегашната Црковна Управа предводена од Васил Стевановски и воедно им посакуваме добредојде на новите членови на Управата предводена од Александар Стојановски. Свети Димитрија да им помага во работата.