МПЦ „Свети Илија“ од Мисисага ја одржува традицијата за Прочка

0
21

Прочка во нашата црква, традицијата се продолжува со амкање на јајцето за најмалите во дружбата со постарите 🙂.
Воедно се одржа и годишното членско собрание, заминување на стариот и претставување на новиот извршен одбор на Црквата.
Со среќа работата на новиот претседател Васко Недановски и неговиот управен одбор.

Линк