МКД „Охридски Бисери“ од Нова Горица организира работилници за учење на македонски јазик

0
18