Збогатена библиотеката во Тионе

0
131
🇲🇰Речено,сторено! 👏
Македонското катче во Библиотеката во Тионе ќе биде збогатено со нов фонд на книги на македонски јазик и едукативен материјал за помладите да го учат мајчиниот македонски јазик.
Голема благодарност за вашата поддршка #агенцијазаиселеништвонарепубликамакедонија 🇲🇰❣