Во списанието „Горишки Бисери“, а на иницијатива на МКД „Охридски Бисери“ од Нова Горица, презентирани традиционалните македонски музички инструменти

0
39

#ИНФО_НА_ГОРИШКИТЕ_БИСЕРИ, списание во кое што се објави мојата презентација на Традиционалните македонски музички инструменти, која што се оддржа во Нова Горица – СЛОВЕНИЈА во организација на #МКД_Охрисдки_Бисери – Нова Горица!