Избрано ново раководство на пензионерската секција на „Гоце Делчев“ од Гетеборг

0
49
На вчерашното изборен состанок на Пензионерската секција на Друштвото Гоце Делчев , избрано е ново раководство од седум членови на чело со Јован Божиновски како одговорен на секцијата.
Присутните пензионери пројавија посебен интерес за организирање на разни кусеви, излети, средби, како и соработка со Пензионерскиот сојуз на Шведска (PRO).