Водокрст во МПЦ „Свети Климент Охридски“ во Торонто

0
65
ВОДОКРСТ
Голем благослов на Водите