МКУД „Никола Карев“ продолжува со пробите

0
61

Друштвото започнува со проби на:
Втора и трета група Среда 1ви Февруари 6:30-8:00пм
Прва група Понеделник 6ти Февруари 7:00-9:00пм

Се врши упис на нови играорци тел 0417128641