Час по македонски јазик во Турција

0
59
Денес, 8 јануари во 12:00 часот, нашиот курс по македонски е со Ќамуран АРСЛАНОВСКИ 2. Х а т е а ја .. 2. Група.
ЗДРУЖЕНИЕ НА ЕГЕЈСКИ МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЦИ