Васил Стефановски Гајковски- човекот штоја направи црквата „Свети Димитрија“ на Флорида

0
100