Македонското здружение „Бели Мугри“ од Пирот гоодбележа 14-от роденден

0
79

МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ БЕЛИ МУГРИ ОД ПИРОТ ЗАЕДНО СО ГОСТИТЕ ОД ДИМИТРОВГРАД И НИШ И ОРКЕСТАРОТ КИРЕ БЕНД, ГО ОБЕЛЕЖИ ЧЕТИРИНАЕСЕТИОТ РОДЕН ДЕН И ВОЕДНО ЈА ИСПРАТИЈА 2022. год. И ЈА ДОЧЕКАА 2023.год.