МКД „Калина“ од Љубљана организира предновогодишна средба

0
76

Преглед од саботната средба „ЗАЕДНО Е ДОБРО ЗАЕДНО“ организирана од Мфг Калина (Шкд Модрин, Љубљана).
Атмосферата беше одлична – имаше играње, пеење, рецитирање, јадење и пиење како што доликува на НОВОГОДИШНА ЗАБАВА со пријателите. Благодарност до изведувачите и сите што помогнаа во организационата работа.