Во Вршац прикажана претставата „Со кајче низ Македонија“

0
64

Дел од представата “Со кајче низ Македонија”.
Културен центар Вршац
Драмска секциа на здружението”Вардар Вршац”