МПЦ „Свети Димитрија“ од Флорида со благодарност за подарените икони

0
87

Голема благодарност до Александар Стојановски за донираните икони и филигрански изработки, како и до сите членови кои ја подржаа оваа иницијатива со купување на истите.
Доколу има и други заинтересирани, преостанатите дела можат да се набават во црквата.
За повеке информации обратете се на 305 9729311