КУД „Македонка“ од Торонто зема учество во одбележувањето на Свети Климент

0
80

Oдбележување на Св. Климент нашиот патрон на образованието и просветлувањето. Имавме одличен викенд споделувајќи ги овие свечености со нашата заедница