„Даме Груев“ од Стокхолм организира Василичарска литургија

0
80
Традицијата продолжува
На последниот состанок на Управниот Одбор на здружението, на кој присуствуваа и членови од Црковниот одбор, меѓу останатото стана збор и за организацијата на , традиционалната Василичарска литургија.
После исцрпните извештаи и договарања се одлучи литургијата да продолжи да биде со истата содржина, одредување на кумство и средба на Дедо Мраз со најмладите.
Овај пат богослужбата ќе се одржи во недела, 15. јануари и сега во Viksjö kyrkan, а ќе биде по пладневна литургија со почеток во 14.00 часот.
Новина е и тоа што овој пат Дедо Мраз своите поклони ќе ги подели само на оние деца кои се присутни во црквата. Затоа повелете дојдете и се надеваме дека овоај пат ќе бидеме уште по бројни од последниот пат кога навистина не имаше подоста.
По опширни и по конкретни информации ќе следуваат во наредниве недели. Бидете во контакт.