На 10.12.2022 година се одржа редовното Собрание на Здружението на Македонците во Република Хрватска

0
85
Redovna Skupština ZMRH, Zagreb – 10.12.2022.
Редовно Собрание на ЗМРХ, Загреб – 10.12.2022.